Hvis din bil ikke vil starte, tager du så en hammer og begynder at slå lidt på den?

Jeg antager, at svaret på ovenstående er “Nej, selvfølgelig ikke” for de flestes vedkommende. Men hvorfor er det så, at mange vælger denne vej, når deres computer driller?

I mit daglige virke som IT konsulent med egen butik og tilhørende værksted bliver jeg ofte mødt med “jeg har prøvet alt”, når en kunde præsenterer et teknisk problem. I de fleste tilfælde er det ækvivalenten til førnævnte hammer mod bil – og jeg bliver med rette lidt nervøs i denne situation.

Jeremy Clarkson havde en sjælden gang held med at reparere en bil med en hammer…

Sammenligningen går på, at mange kunder med et computerproblem “prøver alt” – eller ihvertfald en del – før de oftest må give op og tilkalde hjælp. I de fleste tilfælde er der ikke sket uoprettelig skade, men det ville være bedst for alle, hvis de blot fra starten ville indse, at løsning af problemet med computeren ligger udenfor deres kompetenceområde, så det er nok bedst at få en kompetent person til at reparere det – præcis som når de fleste ringer efter en bilmekaniker, når bilen driller.

Der er meget få personer, der slår løs på bilen med en hammer, når den ikke vil starte. Men hvorfor er det så, at mange vælger denne fremgangsmåde med computeren? Er det fordi man tror, at man ikke kan ødelægge noget med tastatur og mus (det kan man!)? Er det fordi computerens styresystem giver indtryk af at kunne hjælpe med at løse problemet (det kan det oftest ikke!)? Er det fordi IT eksperten jo bare taster og klikker og “hvor svært kan det være”? Forskellen er, at IT eksperten oftest ved, hvad han/hun laver, og derfor ved, hvad der skal tastes og trykkes på for at fejlfinde og løse problemet – i modsætning til de fleste almindelige computerbrugere. Og dette er ikke sagt for at fornærme nogen, men det er ikke det samme at bruge en computer og så at forstå en computer nok til at løse tekniske problemer.

Dybest set handler det om, at man skal have en god forståelse af det system, problemet er opstået i

Dybest set handler det om, at man skal have en god forståelse af det system, problemet er opstået i. Med en sådan forståelse og en struktureret tilgang til fejlfinding, vil årsagen til problemet ofte kunne identificeres indenfor relativt kort tid og der kan arbejdes på en løsning. Hvis man derimod “prøver alt” uden forståelse for systemet, så risikerer man nemt at gøre mere skade end gavn og i sidste ende gøre fejlfinding og problemløsning mere langstrakt og dyrere end, hvis man ikke havde “prøvet alt” før eksperthjælpen blev tilkaldt.

…ellers ender man let med at gøre mere skade end gavn og få hentet noget ned på computeren, som udgiver sig for at være velmenende hjælp, men som viser sig at være alt andet

En anden situation, der også gør mig nervøs er, når kunden siger, at de har googlet problemet, men løsningen virkede ikke. At google sig frem til en løsning på et teknisk problem kræver erfaring og et effektivt filter (baseret på erfaring og kildekritik), ellers ender man let med at gøre mere skade end gavn og få hentet noget ned på computeren, som udgiver sig for at være velmenende hjælp, men som viser sig at være alt andet. Uden ovennævnte forståelse for systemet og basal fejlfinding, så er det meget svært at google sig frem til en løsning på et teknisk problem på computeren.

Så næste gang din computer driller, kan du prøve at ringe efter professionel hjælp før du “prøver alt” – det kan vise sig at være hurtigere og billigere end at forsøge selv. I AGR Consult står vi til rådighed for at løse alle slags computerproblemer – og vi siger fra, hvis det er udenfor vores ekspertiseområder, og hjælpen er desuden som udgangspunkt gratis, hvis vi ikke kan løse problemet, så hvad har du at tabe?

Leave a Comment