Ved du, hvad du køber?

Flere og flere elektroniske forbrugsvarer er forbundet til internettet. Dette kan have mange nyttige formål, f.eks. at man kan fjernstyre “dimsen” fra en smartphone. “Dimsen” kan også sende data tilbage til producenten – som det er beskrevet (på engelsk) i denne Gizmodo artikel (klik) – og den kan selv hente opdateringer fra producenten. Det sidste er normalt behageligt, da man så selv slipper for at tænke på opdateringer og man har altid de nyeste funktioner til rådighed fra producenten. Det kan dog også give bagslag…

Automatiske opdateringer lyder som en god idé. Hvem har ikke hørt, at vi skal sørge for, at computeren er opdateret for at lukke sikkerhedshuller og når man ringer til en producent af en elektronisk vare, er det første spørgsmål ofte, om man har installeret den seneste opdatering. Dette tager automatiske opdateringer sig af, så man har det mindre at tænke på.

Men automatiske opdateringer betyder også ændringer. Ændringer, der i større eller mindre grad kan påvirke den måde vi bruger varen. I mit virke som IT-konsulent hører jeg ofte udtalelser i stil med “det har jeg ikke bedt om” eller “det kunne de godt have spurgt mig om” som reaktion på automatiske opdateringer af forskellige varer eller systemer. Det kunne f.eks. være en opdatering af Windows eller Googles mailsystem Gmail, men automatiske opdateringer bliver meget udbredt, efterhånden som flere og flere enheder bliver forbundet til internettet – det såkaldte IoT, eller Internet of Things.

Der er også eksempler på, at en producent fjerner funktionalitet i en vare gennem en opdatering. Et eksempel på dette er Nokias beslutning om at fjerne en bestemt funktion i en avanceret badevægt. Denne vægt er udviklet og solgt af et firma, som Nokia har opkøbt, og Nokia har herefter besluttet at fjerne en bestemt funktion (den såkaldte Pulse Wave Volocity tracking funktion). Jeg vil antage, at en del kunder har købt vægten bl.a. pga. denne funktion, som så nu er fjernet – disse kunder kan godt ende med at være utilfredse kunder som følge af de automatiske opdateringer, idet varen ikke længere kan det, den kunne, da de købte den. Du kan læse om dette (på engelsk) i denne Engadget artikel.

Et sted hvor automatiske opdateringer er på indtog er i biler. Biler er i stigende grad styret af software og specielt biler af mærket Tesla er langt fremme med dette. En Tesla opdaterer sig selv, når den står til opladning og en Tesla-kører kan opleve, at det, der møder ham/hende, når han/hun stiger ind i bilen efter en opdatering, er ret anderledes end sidst de kørte bilen. Og her snakker vi ikke kun om indholdet på den store skærm i bilen, idet f.eks. også speederrespons og vægtningen af styretøjet styres af software i bilen. Større funktioner kan også blive introduceret – eller fjernet – som følge af en opdatering.

Så hvor vi traditionelt har været vant til, at en bil er den samme efter 3 års brug, som den var den dag, den blev købt, så skal vi i stigende grad til at vænne os til, at ting ikke forbliver, som de var, da de blev købt – på godt og ondt…

Leave a Comment