Det skulle være så godt og så er det faktisk skidt – om fjernelse af EU roamingafgifter

I sidste uge – præcist den 15. juni 2017 – trådte EU’s nye regler om anvendelse af mobildata i andre EU-landene i kraft. Intentionen er, at den fri bevægelighed styrkes gennem afskaffelse af roamingafgifter på mobil tale og data.

Reglerne har været undervejs i flere år, med en gradvis introduktion kulminerende i den (næsten) totale fjernelse af roamingafgifter indenfor EU den 15. juni 2017. Forbrugerorganisationer har generelt været positive overfor dette tiltag, mens mange operatører har været mere kølige. Det specifikke regelsæt omkring fjernelsen af roamingafgifter betyder, at operatører i lande med mange udenlandske besøgende i forhold til antallet af beboere, der rejser udenlands, står til at vinde på fjernelsen af roamingafgifterne, mens det står modsat til i lande med den omvendte bevægelsesdynamik.

Danmark er et land med en forholdsvis stor overvægt af befolkning, der rejser udenlands i forhold til EU-personer, der opholder sig midlertidigt i korte perioder i Danmark. Dette betyder, at danske teleoperatører står til at tabe på fjernelsen af roamingafgifterne, og det blev tydeligt i ugerne op til indførelsen, idet flere store teleoperatører meldte ud, at deres abonnementer ville stige i pris som konsekvens af de nye regler.

Nu, i dagene efter den 15. juni 2017, ser vi et andet våben i teleoperatørernes værktøjskasse: Abonnementer, der kun kan bruges i Danmark. EU-reglerne gælder nemlig kun abonnementer med indbygget roaming, dvs. abonnementer, der kan bruges i udlandet, mens rent nationale abonnementer i sagens natur er fritaget fra at opfylde kravene til roaming.

Så nu ser vi et EU-regelsæt, der bunder i de bedste intentioner, men resulterer i det stik modsatte, nemlig dårligere vilkår for forbrugerne i form af mere abonnementsforvirring, dårligere abonnementsbetingelser og højere priser.

Leave a Comment