Få dig et IT-testamente

Selvom jeg er gået nogenlunde stille med dørene, så vil nogle enkelte have opdaget, at der i dag er oprettet en ny virksomhed med mig som direktør. Virksomheden hedder IT-testamente IVS.

Jeg fik idéen til IT-testamente fra en kunde for et par måneder siden og har i den mellemliggende tid taget idéen fra idé til virkelighed i form af oprettetelsen af virksomheden IT-testamente IVS i dag den 1. maj 2017.

IT-testamente IVS er allerede klar til at modtage kunder, der ønsker at oprette et IT-testamente for at sikre håndtering af deres digitale arv. En persons digitale arv forstås som det aftryk vedkommende efterlader på internettet, når vedkommende ikke er her mere. F.eks. en Facebook profil, hvor det ikke umiddelbart fremgår, at man ikke er her mere eller en Dropbox konto, hvor det fotoalbum, man var ved at forberede til et barnebarns konfirmation, aldrig bliver færdigt, fordi ingen kender adgangskoden.

Ofte har man sine adgangskoder skrevet ned, men af erfaring kan jeg sige, at det ofte er svært for de efterladte at tyde det nedskrevne – hvis de overhovedet finder det.

Og selvom de efterladte kan finde adgangskoder m.m., er der så nogen garanti for, at de ved, hvad du gerne vil have, der skal ske med din digitale arv? Vil du f.eks. have slettet din Facebook profil eller skal den stå som en eftermæle profil? Og hvad med alle dine billeder på Google Fotos eller Dropbox – skal de slettes eller skal de overdrages til dine efterladte?

En anden problematik er, om du overhovedet vil have, at dine efterladte skal have adgang til dine digitale profiler. Derfor kan du ved oprettelsen af dit IT-testamente få nedskrevet instruktioner om, at f.eks. dine profiler så vidt muligt skal slettes og at der ikke skal udleveres adgangskoder til de efterladte.

Jeg håber, at der vil være lige så stor interesse for at få lavet et IT-testamente som de hidtidige positive tilkendegivelser har antydet. Hvis du er blevet interesseret, kan du læse mere på hjemmesiden www.IT-testamente.dk. Og husk, at det aldrig er for tidligt at tænke på det utænkelige – men det kan pludseligt være for sent…

Leave a Comment