Fradrag for privates udgifter til IT support?

Der har i de forgangne uger været en del diskussion om en eventuel forlængelse af Håndværkerfradraget ind i 2015 og 2016. Der har bl.a. også været forslag om at udvide Håndværkerfradraget fra kun at omfatte traditionelle håndværkere til også at omfatte bilværksteder, der udfører sikkerhedsfremmende arbejde på private biler.

Men hvorfor så ikke også etablere en form for fradrag for udgifter til IT support relateret til at hjælpe danskere med at navigere i det digitale Danmark på en sikker måde. Det kunne f.eks. være fradrag til fjernelse af malware (virus o.lign.), installation af et fornuftigt sikkerhedsprogram og reparation af Java-installationen.

Specielt omkring Java-installationen synes jeg, at der bør være lidt velvilje hos politikerne. Det er trods alt dem, der i deres visdom har valgt at basere det digitale Danmark på NemID, der er afhængig af Java. Dette ville ikke være noget større problem, hvis Java var oversat til dansk og der var en dansk-sproget support-mulighed. Men intet af dette er tilgængeligt. Java snakker kun engelsk og der er absolut ingen personlig support-mulighed, kun online hjælp i form af Oftest Stillede Spørgsmål – på engelsk.

At Java så desuden lusker et potentielt uønsket program (“Ask Toolbar”) ind ad bagdøren på ens computer, hvis man ikke er opmærksom, gør ikke situationen bedre.

Jeg mener, at IT support til visse standard-ting som Java og sikkerhed bør udløse et fradrag på lige fod med det eksisterende Håndværkerfradrag.

Til orientering vil jeg nævne, at jeg bl.a. driver en IT service og support virksomhed, så du kan mene, at min holdning er påvirket af dette. Det er muligvis korrekt, men det er også mig, der ser borgernes frustrationer med deres computer i dagligdagens digitale Danmark og enhver fremstrakt hånd fra politisk side vil blive modtaget med kyshånd af mange danskere.

Leave a Comment