Wi-Fi-signalet er lavt selvom du sidder ved siden af en trådløs router – hvorfor det?

Mange har sikkert oplevet, at selvom man er i et rum tæt på en trådløs router, så er styrken af Wi-Fi-signalet, der vises af Windows, ikke særlig stærkt. Det kan skyldes, at du har flyttet dig fra et trådløst signal i et andet rum – Wi-Fi er nemlig ikke skabt til at håndtere enheder, der bevæger sig.

Wi-Fi-teknologien er fra fødslen ikke beregnet til at håndtere enheder, der bevæger sig, eller det man i fagsproget kalder mobile enheder. Derimod er mobilnetværk født til at håndtere mobile enheder, og du kan herunder læse, hvad det betyder i praksis for din oplevelse af de to teknologier.

Mobilnetværk

Helt tilbage fra de første seriøse mobilnetværk i form af NMT og senere 2G GSM, der har udviklet sig til 3G WCDMA og 4G LTE, har disse mobilnetværk håndteret mobile enheder, så man kan føre en samtale mens man bevæger sig, f.eks. i en bil. Rent teknisk fungerer det – meget simplificeret – ved at mobilen konstant måler styrken af alle sendere i området og rapporterer denne information tilbage til netværket (illustreret på billedet til højre). Netværket bestemmer ud fra disse informationer, om mobilen skal skifte til en anden sendemast end den nuværende ud fra et antal parametre. Hvis mobilen skal skifte sendemast, så sender netværket en kommando til mobilen om, hvad den skal gøre og netværket og mobilen sørger sammen for, at den igangværende samtale flyttes til den næste sendemast uden at samtalen afbrydes.

Wi-Fi-netværk

Dette kan Wi-Fi ikke!!! Wi-Fi-teknologien er en diametral modsætning til mobilteknologien i den forstand, at enheden suverænt bestemmer, hvilken sender enheden skal være forbundet til og Wi-Fi-netværket kan ikke direkte håndtere, at en enhed skifter fra en sender til en anden. Det er ikke et stort problem, da Wi-Fi oftest bruges til dataforbindelser, der kan genoprettes uden tab, men efterhånden som samtale over Wi-Fi (f.eks. samtaler over Skype) bliver mere og mere udbredt, bliver denne fundamentale problemstilling i Wi-Fi-teknologien mere og mere generende.

F.eks. vil en enhed, der er forbundet til et Wi-Fi-netværk ikke forsøge at skifte til en anden sender, før den mister signalet fra den sender, den er forbundet til. Det betyder i praksis, at hvis du har siddet med din computer i et rum med en trådløs router (eller et trådløst adgangspunkt), og du bevæger dig ind i et andet rum med en anden trådløs router (eller et andet trådløst adgangspunkt), så vil din computer bevare forbindelsen til netværket i det første rum uden at registrere, at der er et bedre signal til rådighed der, hvor du befinder dig nu. Derfor kan din computer vise et lavt signal, selvom du sidder lige ved siden af en trådløs router (eller et trådløst adgangspunkt).

Løsninger

Der kan indbygges mere eller mindre integrerede løsninger på dette problem i de mobile enheder, men som udgangspunkt kan Wi-Fi ikke håndtere mobile enheder, og løsninger til at håndtere dette er ikke standardiserede. Du kan f.eks. have en app på din Android smartphone til at håndtere skift mellem Wi-Fi-sendere, men på din Windows PC skal du bruge et andet program for at opnå samme funktionalitet.

Professionelle Wi-Fi-løsninger, der er beregnet til store bygninger med mange trådløse adgangspunkter, kaldes mesh-løsninger. Løsninger baseret på mesh-teknologi er ved at blive tilgængelige i et prisleje, der er attraktivt for nogle private forbrugere, og disse mesh-netværk kan vise sig at blive den foretrukne løsning i større private hjem om kort tid.

Kontakt mig hos AGR Consult, hvis du har problemer med dækningen af det trådløse netværk i dit hjem eller din virksomhed, så finder vi sammen en løsning, der virker for dig.

Leave a Comment